Peníze získalo  třeba Středisko ekologické výchovy Sever Litoměřice, Hospic sv. Štěpána, Klub českých turistů Litoměřice, Klub aktivního stáří Litoměřice, Svaz tělesně postižených Sever, Klub ochotníků a přátel  loutkového divadla Litoměřice, Farní charita Litoměřice, Konfederace politických vězňů Litoměřice, Karatedó Steklý, Farní charita Litoměřice, MO Svazu tělesně postižených Lovosice, Potravinová banka v Ústeckém kraji, Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice, Farní charita-Domov pro seniory na Dómském pahorku, CSP Litoměřice –  Domov U Trati. 

Dotace byly přiznány třeba na akce: Přednášky a exkurze pro litoměřické seniory, Turistické seniorské výlety či nákup materiálu do truhlářské dílny a Winter camp 2013.