Úslužní obchodníci z večerek? Chcete-li si udělat lepší obrázek o místních Vietnamcích, vyrazte v neděli 26. srpna za neobvyklým fotbalem. Konat se bude na sportovním stadionu u litoměřického Kauflandu. Vietnamci z regionu se tam přátelsky utkají s týmy této menšiny z ostatních měst kraje. Společenské i sportovní aktivity v okresu pořádají i lidé dalších národností jako Mongolové nebo Maďaři. A vůbec prý nejsou proti, když se na ně přijdou podívat Češi "jak poleno".

3973 cizinců žilo v okresu Litoměřice k 30. 6. 2018.
Z toho 2344 mužů a 1629 žen. 1747 cizinců je tu přechodně, 2226 trvale.

Podle statistik ministerstva vnitra žije v okresu Litoměřice 499 Vietnamců. „Šestasedmdesát se jich tu momentálně zdržuje přechodně,“ doplňuje Hana Malá z ministerstva. Svaz Vietnamců v Litoměřicích a okolí existuje pět let, pořádá třeba oslavy Nového roku na Kolibě. Fotbalový mač organizuje poprvé, loni se konal v Děčíně. „Můžete se těšit i na doprovodný program o vietnamské národnostní menšině a na naše typické jídlo,“ láká předseda svazu Thinh Luong.

Početnou menšinou je v okresu i ta mongolská 312 jich tu žije trvale, dalších 276 přechodně. Podle ředitele litoměřické farní charity Romana Strižence, který má za ženu Mongolku, pořádají akce také, i když neformálně. „V únoru společně slaví lunární Nový rok Tsagaan sar. V červenci pořádají tradiční klání Naadam,“ říká. Také jejich oblíbeným místem setkání je Koliba.

Mongolové podle Strižence nevnímají své akce jako uzavřené. „Pravdou ale je, že o nich veřejnost neinformují,“ připouští ředitel.

Nejaktivnější národnostní menšinou okresu je ale lovosický Svaz Maďarů. Těch tu přitom podle statistik žije jen 10 trvale a 39 přechodně.

Podle vedoucí svazu Ivety Pospíšilové se ale angažují i ti Maďaři, kteří už přijali české občanství. Ona sama se do Čech provdala. „Svaz má letos deset let. V listopadu si jubileum připomeneme večerem s výstavkou, vzpomínáním a hudbou,“ plánuje Pospíšilová. Cílem místních Maďarů je společně si připomínat tradice a kulturu, o svých aktivitách ale dávají hodně vědět. Jejich folklorní festivaly nebo operetní večery navštěvují stovky lidí.

Nejvíce je Ukrajinců

Nejpočetnější národnostní menšinou okresu jsou Ukrajinci, 606 jich tu žije trvale, 425 přechodně. V regionu však žádné spolkové aktivity nevyvíjejí. „Je to odsud kousek do Prahy. Pokud mají nějací Ukrajinci takové tendence, realizují je většinou tam,“ přemýšlí Alexej Sevruk z Litoměřic. Ten má podobně jako řada dalších Volyňských Čechů a jejich potomků české občanství, k ukrajinskému původu se však nadále hlásí.

Právě Volyňáci, kteří do okresu přišli ve velkém počtu z dnešní Ukrajiny, jsou velmi aktivní. Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel má na Litoměřicku 150 členů. „Pořádáme plesy, mikulášské nadílky, jezdíme společně na zájezdy a pietní akce,“ vypočítává předseda Miroslav Kučera, spolumajitel Koliby. Právě tam 6. října místní Volyňáci pozvou zájemce na své svatováclavské posvícení.