„Plně se projevil očekávaný trend klesající porodnosti, znamenající i úbytek tříletých dětí," uvádí mluvčí Litoměřic Eva Břeňová.

„Jedenáct školek zřizovaných městem s kapacitou 886 míst je schopno umístit všechny děti ve chvíli, kdy dovrší tří let," uvedla vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Andrea Křížová.

Vedení města rozšiřování kapacity předškolních zařízení neplánuje. „Přibyly školky zřizované soukromými subjekty," vysvětlil místostarosta Václav Červín.