Informovala o tom Alena Ptáčková, jedna ze zakladatelek občanského sdružení Mozaika. Dodala, že slavnostní otevření proběhne až budou položeny podlahové krytiny a také je nutné termín otevření synchronizovat s časovým plánem hlavní sponzorky projektu.

Zvelebování prostor centra v lovosické Přívozní ulici je téměř u konce. Vzhledem k tomu, že sdružení shání finanční prostředky od sponzorů, probíhá příprava dvou místností centra pomaleji.

Do projektu je zapojeno sedm maminek. Díky jejich nadšení a osobní iniciativě vzniká v Lovosicích netradiční centrum. Plánovaný program vychází ze skutečných potřeb občanů.

Věk není bariéra. Důraz je kladen na rodinu, proto se v centru budou setkávat různé generace od nejmladších až po ty nejstarší. Podle Aleny Ptáčkové je již nyní zájem maminek o návštěvy Mozaiky velký.