Litoměřicko tak zdárně kopíruje celorepublikový trend, zvaný babyboom, díky němuž praskají ve švech nejen porodnická oddělení většiny nemocnic, ale stále častěji i předškolní zařízení, jejichž kapacita už nyní mnohde nestačí.

Nová školka

Taková situace panuje například v samotných Litoměřicích, kde bylo v minulosti díky nízkému počtu dětí zrušeno několik školek. Nyní je město kvůli zvyšující se poptávce rodičů po umístění svých ratolestí nuceno nejen rozšířit stávající mateřinku v Baarově ulici, ale také zbudovat zcela novou školku.

Jak informoval místostarosta Litoměřic Václav Červín, přestože rekonstrukce objektu dětského stacionáře v Ladově ulici, která by od září měla zvýšit kapacitu zdejších předškolních zařízení o dalších padesát míst, ještě ani nezačala, jsou místa ve školce již kompletně obsazena. I do tohoto zařízení se totiž v dubnu konal zápis.

Roudnický přetlak

Ještě hůře jsou na tom v Roudnici nad Labem, kde se pro příští školní rok přihlásilo do školek 226 dětí, město má však místo jen pro 132 z nich. Vedení města tedy přistoupilo k rozšíření mateřinky ve Školní ulici, které by mělo přinést dalších padesát čtyři míst.

„Podle stavu připravenosti projektové dokumentace a připraveného harmonogramu prací vše nasvědčuje tomu, že se podaří akci zrealizovat v průběhu letošních letních prázdnin,“ řekl k plánované akci místostarosta Matek. Ani toto opatření však nestačí zdejší poptávku po předškolním vzdělávání zcela uspokojit.

Přitom odhady demografického vývoje předpokládají další růst porodnosti ještě nejméně několik příštích let a lze tedy očekávat, že tlak na místa v mateřských školách se bude nadále stupňovat.

Přetahování o žáky zmizí

Údaje o zvyšující se porodnosti napovídají, že velké změny čekají do budoucna i základní a posléze také střední školství. Tak, jak budou dorůstat demograficky silné ročníky druhé poloviny současné dekády, je možné, že aktuální situace, kdy se ředitelé škol díky nedostatku dětí doslova přetahují o žáky, dozná dramatického obratu.

„Od přijímacích zkoušek jsme ustoupili, dětí je málo a konkurence je veliká,“ uvedl počátkem dubna Josef Nehyba, ředitel VOŠ a SOŚ v Roudnici nad Labem. Stejného mínění byla většina ředitelů středních škol, kteří letos zrušili přijímačky ve snaze získat co nejvíce studentů. Dostat se na střední školu by však o deset let později nemuselo být zdaleka tak jednoduché. Záleží na tom, kolik středních škol dokáže momentální úbytek žactva ustát, aniž by musely být zrušeny.