Od nového školního roku bude ale tato praxe na Masarykově škole minulostí. Právě v těchto dnech proběhla kolaudace pěti nových odborných učeben, které vznikly přestavbou nevyužívané půdy.

Ředitel školy Karel Kynzl přiblížil, že nyní budou mít žáci nově k dispozici tři nové jazykové třídy, výtvarný a řemeslný ateliér a přírodovědnou učebnu. „Výuka v těchto předmětech se díky tomu velmi zkvalitní. Ve všech třídách je kompletně nové moderní vybavení, které ještě budeme postupně doplňovat. Mezi nejlépe vybavené patří právě přírodovědná učebna,“ uvedl Kynzl s tím, že děti se těší také na nové sedací vaky, takzvané fatboye, které jsou umístěné na chodbě u nových tříd.

V řemeslné a výtvarné dílně nechybí například ponk, kde se školáci budou učit základní práce se dřevem nebo kovem, dále je tu také tiskařský lis a speciální sklápěcí nastavitelné lavice na kreslení.

I když se na půdě při vyklízecích pracích mezi harampádím nic zajímavého z historie školní budovy postavené ve třicátých letech minulého století nenašlo, připravili budoucím generacím pedagogové a žáci záznamy ze současnosti. Tubus uložený na půdě obsahuje například fotografie ze života školy za poslední dva roky nebo novinové ústřižky s články informujícími o epidemii koronaviru.

Součástí projektu je také nová přístavba, v jejímž nitru je umístěný dosud chybějící výtah. Škola se tak stala bezbariérovou. Autorem architektonicky odvážného řešení novostavby, která obsahuje moderní prvky, je Jakub Pleyer.

Investice za 27,7 milionu korun, která zahrnula jak stavební práce, tak i vybavení, však nebude sloužit pouze pro účely Masarykovy školy. Jak připomněla vedoucí odboru školství Andrea Křížová, budou odborné učebny při volné kapacitě využívat také další základní a mateřské školy z Litoměřic. „V rámci litoměřických základních škol se v současné době se jedná o nejmodernější učebny,“ poznamenala Křížová s tím, že město na realizaci získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 22,5 milionu korun.

Jednatel stavební firmy Hartex Petr Cihlář připomněl, že stavba, která začala loni v červnu, nebyla jednoduchá. Hned v úvodu stavaři zjistili, že bude nutné přistoupit k několika změnám. „Ukázalo se, že na střeše je špatně řešená izolace. Jednou z víceprací proto bylo přeložení celé střechy, vytvoření nového laťování a hydroizolace, tak aby do nového objektu nezatékalo,“ vysvětlil Cihlář a doplnil, že bylo nutné odstranit i několik starých komínů nebo upravovat podlahy.

Na druhou stranu, jistou výhodou byla pro stavební firmu skutečnost, že kvůli koronavirovým opatřením se většinu času nepohybovaly po škole děti.

Podle litoměřického místostarosty Karla Krejzy jsou v současné době školská zařízení kompletně modernizovaná. „Plánujeme však rekonstrukci sportoviště na základní škole v Havlíčkově ulici. Především tamní atletický ovál je ve velmi špatné stavu,“ podotkl Krejza.