Člověk by předpokládal, že v současné době má už každá obec v litoměřickém okrese kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Není tomu tak, zejména malá sídla na financování nemají dostatek prostředků. Na výstavbu čeká například Lkáň nebo Žabovřesky. Realizace je složitá a obce se musejí často zadlužit.

Mezi sídla, kterým se podařilo kanalizaci v závěru loňského roku dostavět, patří Martiněves na Podřipsku. Výstavba byla rozdělena do tří etap a celkem stála 80 milionů korun, což je na tak malou obec značná suma.

„Pomohly nám dotace. 60 procent poskytlo ministerstvo zemědělství a 15 procent Ústecký kraj. S pracemi jsme začali v roce 2010 kompletním odkanalizováním místní části Charvatce, po třech letech byla položena část kanalizace v Radešíně a Martiněvsi a v listopadu loňského roku zde byly práce dokončeny,“ uvedl starosta obce Luboš Tydlitát.

Protože katastr těchto místních částí je značně členitý, musely být do projektu zařazeny čtyři přečerpávací stanice. Splašková voda je pak vedena do čistírny odpadních vod ve Mšeném-lázních.