Litoměřický mamograf se tak nemůže zařadit do akreditované sítě mamárních center vytvářené ministerstvem. Naopak největší česká pojišťovna kvůli tomu nechce se zdravotnickým zařízením uzavřít smlouvu na hrazení výkonu pro ženy nad 45 let věku.

„Vyšetření provádějí mnohde bez kontroly kvality a na zastaralém přístrojovém vybavení, což je i případ nevyhovujícího litoměřického mamografu,“ konstatovala mluvčí VZP Petra Friedlová. „Prováděná vyšetření jsou bez kontroly kvality.“

Zdravotní pojišťovna chce svým postojem zamezit paralelnímu, neorganizovanému či tzv. šedému screeningu. „Podle dostupných dat se tohoto paralelního neorganizovaného screeningu účastní zejména v okrese Most, Litoměřice a Louny minimálně kolem 10% žen, které by se jinak za standardních okolností měly zúčastňovat organizovaného mamografického screeningu v akreditovaných mamocentrech,“ řekla Friedlová.

„Proto se zejména v posledním roce snažíme identifikovat smluvní zdravotnická zařízení, která jednak indikují provedení mamografických vyšetření v rozporu s doporučenými postupy, i ta smluvní zařízení, která takto chybně indikovaná vyšetření provádějí v rozporu s platnou legislativou a na úkor řádného mamografického screeningu,“ dodala mluvčí VZP.

To, že komise ministerstva zdravotnictví zařazení litoměřického mamografu do sítě mamárních center opakovně odmítla, potvrdil i ředitel nemocnice Leoš Vysoudil. „Je to začarovaný kruh. Finanční prostředky by se na nákup nového přístroje našly, ovšem musel by být ze strany VZP zájem o zařazení do akreditovaných center a k podepsání smlouvy na uhrazování výkonů. Bez toho nemůžeme zakoupit nový velmi drahý přístroj, není jistota, že pojišťovna bude výkony hradit.“

Podle krajského radního Petra Bendy (ČSSD), který je rovněž předsedou představenstva Krajské zdravotní sdružující pět nemocnic v kraji, je situace okolo mamografů hrou ministerstva zdravotnictví a VZP se zdravotnickými zařízeními. „Jim jde především o to, aby ušetřili. Je přece jasné, že když bude uzavřen kontrakt, přístroj se pořídí. Dobrý hospodář nemůže jít do rizika bez předem uzavřené smlouvy.“

Vysoudil se pokusí ještě o poslední šanci. „Chci zkusit, zda bychom mohli být detašované pracoviště nějakého mamárního centra. Pokud se to během dvou měsíců nepodaří, mamograf v Litoměřicích asi skončí,“ konstatoval ředitel nemocnice. „Ministerstvo zdravotnictví prý nevidí důvod, proč by ženy nemohly jezdit například do Ústí nad Labem.“