PŘI KOLÍSAVÉM TÓNU ZBYSTŘETE

Dnes 1.2. v době od 12 do 12,15 hodin se rozezvučí v celé republice elektrické sirény, pro někoho nepříjemný akustický vjem, při kterém ale málokdo zbystří. Přitom sirény jsou významným článkem varování obyvatelstva v době vzniku mimořádných situací, blížících se živelných pohrom, úniku nebezpečných látek.

Dnešní houkání se 140sekundovým nepřetržitým tónem nesignalizuje žádné nebezpečí, ale je zkouškou prověření stavu sirén a pronikání signálu vybudovaným rádiovým systémem. Zkouška se provádí zpravidla jednou za měsíc a dnešní aktivace bude provedena ze zadávacího pracoviště II. úrovně Hasičského záchranného sboru (HZS) Ústeckého kraje.

„Poplachové sirény jsou součástí Jednotného systému varování a informování obyvatelstva. Tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují nejen bezprostřední varování obyvatelstva, ale také soustavu vyrozumívacích center, dálkového či místního vyrozumění. HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu," vysvětluje základ systému Pavel Vašíček z územního odboru HZS Litoměřice.

Závažnějším signálem pro obyvatelstvo je všeobecná výstraha, což je varování před mimořádnou událostí. Ta je vyhlašovaná kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě ve zhruba tříminutových intervalech. Při této výstraze by lidé měli opravdu zbystřit.

NÁSLEDUJE MLUVENÁ TÍSŇOVÁ INFORMACE

Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o vzniku nebezpečí nebo již nastalé události a opatření k jeho ochraně. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.

Informace o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat, probíhá i prostřednictvím místního rozhlasu, kabelové televize nebo mobilními vozy.

TŘETÍM SIGNÁLEM JE POŽÁRNÍ POPLACH

„Sirény jsou jedním z možných způsobů vyhlašování poplachu. Obyvatelé se můžou setkat i s třetím signálem sirén – požárním poplachem, který také nemá varovný význam. Přerušovaný tón během jedné minuty, slouží ke svolávání jednotek požární ochrany," dodává Boleslav Lang, ředitel územního odboru HZS Litoměřice.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ve vybaven automatizovaným systémem verbální informace pomocí textu, předávaného dobrovolným hasičům prostřednictvím mobilních telefonů.