Budování cyklostezky bude probíhat po etapách až do listopadu letošního roku. Součástí stezky bude také chodník pro pěší. Během stavby se majitelé nemovitostí ve zmíněné ulici budou muset připravit na omezení provozu a parkování v místě realizace.

Jak informoval obecní úřad, před zahájením každé etapy budou vždy dotčení majitelé nemovitostí informováni a pozváni na terénní prohlídku místa stavby, při které bude upřesňován způsob provedení stavby.

Na silnicích druhých a třetích tříd na Litoměřicku se v poslední době objevily speciální bílé geodetické značky. Budou sloužit geodetům při mobilním mapování.
Záhadné bílé čtverce na silnicích jsou dílem geodetů. Pomohou při tvorbě mapy

Ze směru od Oparenského údolí už částí Malých Žernosek prochází cyklomagistrála Most - Doksy. Ta díky obecnímu přívozu navazuje na Labskou stezku vedoucí po pravém břehu řeky Labe. Další cyklostezku mohou lidé využít na pravém břehu Labe mezi Malými Žernosekami a Lovosicemi.

Nová cyklostezka povede až k hranici se sousední obcí Lhotka nad Labem.