I když se Ústecký kraj postaral o nápravu a zajistil chybějící autobusy poté, co loni v prosinci Středočeský kraj v novém jízdním řádu opomněl dát na sever vědět, že důležité spoje ruší, malé děti ze Ctiněvsi se musejí ráno dál při cestě do školy v Roudnici nad Labem mačkat s dospělými pasážery.

Podle starostky Ctiněvsi Marty Micurové školní spoj totiž stále jezdí jen do Horních Beřkovic, kam se ideálně na vyučování děti ze Ctiněvsi a a sousedního Černoučku dostanou. Do Roudnice staví autobus ve Ctiněvsi v 6.55 a bývá plný. Proto prvňáčky raději vozí do školy rodiče autem.

„V současnosti dojíždí jedenáct malých dětí a v novém školním roce jich bude víc,“ přiblížila starostka, která se na odbor dopravy Ústeckého kraje obrátila dopisem, v němž nepříznivou situaci vysvětlila, o pomoc. Kraj však na další spoj, jak Marta Micurová uvedla, teď nemá peníze.

Obnovení školního spoje, který jezdil na lince 155711 Praha – Roudnice nad Labem – Litoměřice s časem odjezdu z Horních Beřkovic v 7.10 hodin, jak vyplývá z odpovědi Jakuba Jeřábka z Krajského úřadu Ústeckého kraje, není možné.

Vedoucí oddělení dopravní obslužnosti krajského odboru dopravy a silničního hospodářství uvádí, že linku provozoval dopravce ČSAD Česká Lípa a ten není v závazku veřejné služby s Ústeckým krajem.

Linku provozoval v rámci komerčních služeb a provoz na ní fakticky ukončil. „Ústecký kraj kraj dopravu ve vašem okolí provozuje na jiných linkách, které, dle našeho názoru, dobře pokrývají všechny vztahy,“ napsal v odpovědi ctiněveské starostce Jakub Jeřábek.

Ústecký kraj podle něj ve spolupráci se Středočeským krajem i s dopravcem ČSAD Slaný připravuje, v kontextu s avizovaným zrušením další komerční linky dopravce ČSAD Česká Lípa 250093 Lužec nad Vltavou – Černouček – Roudnice nad Labem, kterou též hojně využívali žáci z obcí Horní Beřkovice, Černouček, Mnetěš pro dopravu do škol ve Straškově a Roudnici nad Labem, úpravy jízdních řádů tak, aby doprava žáků do škol byla plně zajištěna.

„Předpokládaný termín úprav jízdních řádů je k datu 14. 6. 2009 v souvislosti s oficiálním termínem změn jízdních řádů stanovených Ministretstvem dopravy ČR, případně později, tak, aby v novém škoním roce byla doprava již kvallitně zajištěna,“ uzavírá Jakub Jeřábek.

Je pravda, říká Marta Micurová, že Ústecký kraj splnil, co slíbil, když se jeho vedení dozvědělo o výpadku spojů předtím zajišťovaných Středočechy.

Rozhodnutím Rady Ústeckého kraje ze 14. ledna byly do jízdních řádů ČSAD Slaný zavedeny nové spoje. Šlo o dva nové spoje na lince 646 Roudnice nad Labem – Ledčice – Praha a čtyři nové spoje na lince 676 Roudnice nad Labem – Bechlín – Horní Beřkovice, které nahradily pět spojů zajišťovaných do 14. prosince loňského roku společností ČSAD Česká Lípa.