Zatím nejvyšší letošní pokutu za porušení vodního zákona uložila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) společnosti L. Klíma automatické mlýny v Křesíně na Libochovicku. Její malá vodní elektrárna (MVE) jela, i když bylo málo vody. Provozovatel musí zaplatit 50 tisíc. Zachování dostatečného množství vody na jezu je klíčové i pro schválení další plánované MVE na Ohři u Budyně nad Ohří.

Na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích se inspektoři ČIŽP z oddělení ochrany vod letos při kontrole 135 malých vodních elektráren v celém státě zaměřili především. Kamenem úrazu byl také pro Klímovy mlýny na Libochovicku. „Provozoval elektrárnu na Ohři i při nízkých stavech vody, a nezachoval tak minimální zůstatkový průtok přes jez,“ popsala pochybení provozovatele MVE v Křesíně mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Podle provozovatele elektrárny může za údajně jen dvoudenní letní prohřešek zastaralý řídicí systém. „Nyní připravujeme kompletní rekonstrukci včetně nových rybích přechodů,“ slíbil Ladislav Klíma s tím, že to pak už umožní téměř bezporuchový provoz a regulaci průtoku během celého roku. „Jez je v našem majetku a v posledních letech jsme na jeho rekonstrukci vynaložili nemalé peníze, aby mohl stále plnit vodohospodářskou funkci zadržování vody v krajině,“ doplnil Ladislav Klíma.

Podnikatel letos vodní zákon porušil s dalšími třinácti provozovateli malých vodních elektráren v ČR. Pochybila tak celkem asi desetina kontrolovaných zařízení. „Nerespektování podmínek pro odběr vod může způsobit dočasné nebo i trvalé poškození fauny a flóry vázané na vodní prostředí,“ upozornil na dopady nekázně provozovatelů MVE ředitel ČIŽP Erik Geuss s tím, že v krajním případě kvůli ní může dojít ke snížení samočisticích schopností řek.

Další elektrárna je v plánu

Na zachování dostatku vody lpí úřady i při dlouholetém jednání se společností KM-Prona. Ta chce vybudovat malou vodní elektrárnu se dvěma turbínami dál po proudu Ohře na jezu Písty-Hostěnice. Zástupci Budyně požadují zajištění 24hodinového monitoringu přelivu vody přes jez s minimální výší hladiny osm centimetrů. „Na navrhovaná opatření realizovaná na Nise a Jizeře jsme se byli podívat, ale shledali jsme, že podmínky jsou tu zcela jiné než na Ohři,“ upozornil starosta města Budyně Petr Medáček.

Rozhodující podle něj ovšem je, že MVE nespadá do nakreslené rekreační zóny v územním plánu v místní části Písty a ministerstvo životního prostředí nemůže dát projektu zelenou bez stavebních řízení. „V současné době se zpracovává studie výskytu ohrožených druhů živočichů, kterou si při schvalovacím řízení vyžádal odbor životního prostředí krajského úřadu,“ doplnil Medáček.

KM-Prona už deset let provozuje MVE na Jizeře v Semilech. Majitelem společnosti, která se jinak zabývá distribucí pohonných hmot a provozováním čerpacích stanic, je Vladimír Minařík. „Už 15 let máme benzínku i v Budyni. Tím méně chápu nevoli místního úřadu a občanů k záměru postavit na jezu malou vodní elektrárnu,“ uvedl. Dlouholeté úsilí však zatím nevzdává. „Ještě 10 let za to budu kopat a věřím, že i moje děti,“ potvrdil Minařík.