Vrch Boreč je protkán spoustou skalních puklin, do kterých je na jeho úpatí nasáván studený vzduch, který stoupá kopcem vzhůru. Při tomto proudění se vzduch v nitru Borče otepluje, obohacuje se o vlhkost a na vrcholu kopce z puklin vystupuje v podobě oblaků páry.

Původně byl tento ojedinělý jev připisován sopečné činnosti, jelikož i Boreč, jako ostatně většina kopců v Českém Středohoří, je vyhaslou sopkou. V roce 1881 pražský universitní profesor Jan Krejčí celý kopec důkladně prozkoumal a následně správně popsal co se v jeho nitru doopravdy děje.

Teplota pro pozorování vystupujícího tepla z hory je ideální při několika stupních pod nulou. V neděli odpoledne dorazili turisti nejenom z okolí, ale například z Prahy, aby si užili nejenom přírodní zajímavost, ale i dobrodružnou cestu na horu a dolu po namrzlé cestě.