V roce 1997 se obec zadlužila při stavbě kanalizace k ČOV a obci zůstal dlouhodobě neřešený dluh ve výši 4 miliony korun firmě, která kanalizaci stavěla.

Dluh byl ke konci roku narovnán
Firma je v likvidaci a obecní zastupitelstvo na veřejném zasedání pověřilo nového starostu dojednáním dohody o narovnání. „Dnes mám již podepsanou dohodu o narovnání dluhu a ke konci roku 2010 je dluh účetně srovnán,“ sdělil starosta Lukavce Tomáš Šenfeldr.

Minulé vedení závazek neřešilo
Obec se dostala na takzvanou „černou listinu“ tím, že svůj dluh dlouhodobě neřešila. Ministerstvo financí ČR eviduje všechna města a obce, které jsou zadlužené na víc jak 25% vůči svému majetku. Pokud obec svůj závazek více jak tři roky neřeší, nemá splátkový kalendář, nesplácí, dostává se na takzvanou „černou listinu“ zadlužených měst a obcí. Tak se i Lukavec stal jednou z nejzadluženějších obcí.

„Minulé vedení obce tento závazek neřešilo, takže se Lukavec dostal na tuto „černou listinu“. Dluh sice není největší, ale je jedním z nejdéle neřešených dluhů. Proč nebyla situace po celou dobu řešena, netuším. Jak jsem zjistil, obec splácela dluh do roku 2000, pak přestala,“ vysvětlil starosta Šenfeldr.
Obec má z této výstavby kanalizace ještě finanční závazek u České spořitelny ve výši 1, 4 milionů korun, který je pravidelně splácen.

Starosta chce těžbě zabránit
Dalším bodem, k jehož řešení se nový starosta zavázal, je dlouholetý problém výstavby štěrkopískovny v okolí obce. Bývalý starosta se písemnou smlouvou zavázal ke změně územního plánu a podpoře výstavby štěrkopískovny.

„Intenzivně se v současné době zabýváme zkoumáním celého pozadí podpisu této smlouvy a podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, abychom výstavbě štěrkopískovny zabránili. Zkoumáme historii tohoto obchodu od prvopočátku,“ objasnil Šenfeldr.

Podle této smlouvy by měla obec podpořit změnu územního plánu. Tu financuje majitel těžařské firmy, která má o výstavbu štěrkopískovny zájem.

Právník zkoumá platnost smlouvy
„Už jako občan jsem smlouvu napadal, protože nebyla projednána na veřejném zasedání a bývalý starosta ji podepsal za sebe z pozice starosty. A to ze zákona o obcích nelze,“ sdělil starosta. Ten byl na veřejném zasedání pověřen k jednání s právníkem, který nyní zkoumá platnost smlouvy a veškerých úkonů kolem jejího podpisu.

“Chceme předejít tomu, aby nás mohl investor zažalovat za porušení smlouvy. V případě, že bude smlouva zjištěna neplatnou, obec smlouvu vypoví a o pokračování změny územního plánu bude na veřejném zasedání hlasovat,“ zdůraznil Šenfeldr.

Příští týden se uskuteční setkání starosty s majitelem těžařské společnosti. „Rád bych diskutoval o této existující smlouvě a o jejích nedostatcích,“ dodal starosta.

Kateřina Bizzarri