Zájemci měli možnost v průběhu celého dne navštívit povrchový areál a získat cenné informace například o radioaktivitě obecně, ukládání radioaktivních odpadů, bezpečnosti úložiště, o zkouškách obalových souborů, či nahlédnout do zajímavé historie tohoto úložiště. Přibližně dvouhodinový program byl určený především pro dospělé, nicméně zaujal i děti v doprovodu rodičů.

Ti, kteří se zaregistrovali včas, mohli poté navštívit i podzemní prostory, kde se odpady ukládají. Toto pracoviště je režimové a proto je potřeba se na tuto prohlídku registrovat, vstupuje se totiž do důlního díla. Návštěva podzemí trvala přibližně 30 minut. Návštěvníci si v podzemí mohli prohlédnout, jak se odpady ukládají a zároveň mohli nahlédnout do nově vybudovaných prostor pro ukládání nízkoaktivních odpadů.