Z toho nejvyšší počet tvořily pokuty za přestupky spáchané překročením rychlosti. Za 899 přestupků tohoto typu strážníci rozdali pokuty celkem za 650 200 korun.

Dalších 448 přestupků tvořily ty proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích kromě překročení rychlosti, 110 přestupků bylo proti pořádku ve státní správě a 50 proti pořádku v územní samosprávě.

Rovných 36 přestupků bylo spáchaných proti majetku, 4 proti veřejnému pořádku, 2 proti občanskému soužití a 1 na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Strážníci v roce 2015 nahlásili Policii ČR 28 důvodných podezření ze spáchání trestného činu, museli řešit 1 fyzický útok, 4 řidičům nasadili na auto botičku.

Městská policie loni rovněž odhalila 10 přestupků a 4 trestné činy řízením pod vlivem alkoholu. Odchytila 62 zvířat a doručila 1244 zásilek pro městský úřad.

Údaje ředitel Městské policie Lovosice zveřejnil ve zprávě o činnosti za rok 2015.