Rada města proto na svém zasedání odsouhlasila žádost o dotaci z regionálního operačního programu Severozápad na revitalizaci autobusového nádraží. „Stávající stav autobusového nádraží nevyhovuje z bezpečnostního, logistického a prostorového hlediska. Po jeho modernizaci občané města i okolních obcí již dlouho volali," vysvětlila Ing. Věra Nechybová z kanceláře města pro dotace.

Rekonstrukce autobusového nádraží bude stát přes 37 milionů korun. Z dotačního programu chce město získat 85 procent z celkové částky projektu. Zbylých více než 5,5 milionu korun by město uhradilo ze svého rozpočtu. Nádraží by mohlo být hotové v říjnu příštího roku.

Radní také žádají o dotace z Ministerstva školství ČR na navýšení kapacit v mateřských školách Resslova a Sady pionýrů. Součástí tohoto projektu je také zateplení 3. ZŠ Antonína Baráka a nová fasáda pro 1.ZŠ Všehrdova. Náklady budou přes 23,5 milionu korun, z toho město zaplatí zhruba 3,5 milionu korun.V roce 2014 byla kapacita školek naplněna. Bohužel některé děti nebyly umístěny. Tímto krokem by mohlo město umístit všechny děti do školek v Lovosicích. (PI)