„Uvědomujeme si, že to není pouze o sportu. Náš klub je v této oblasti historicky aktivní, dlouhodobě spolupracujeme např. s Hospicem sv. Štěpána. Chceme ukázat, že jsme nedílnou součástí tohoto regionu,“ popsal prvotní nápad nabídnout pomoc právě litoměřické nemocnici Marcel Voneš, marketingový manažer klubu HK FCC Město Lovosice.

Televize, které členové Lovců Lovosice nemocnici darovali, půjdou na oddělení interny, gynekologicko-porodnické, na ARO, mezioborovou JIP a do ambulance klinické onkologie.