„Vzhledem k důležitosti zařízení se musí revize provádět periodicky každý rok. U nás je to vždy v měsících březen až duben,“ sdělila Jana Hejdová, vedoucí Odboru správního a vnitřních věcí na Městském úřadě Lovosice.

V dané lokalitě mohou do systému vstoupit jednotlivé složky informačního záchranného systému ČR a upozornit sirénou či verbální informací na blížící se možné nebezpečí, jako je například smogový spad, vichřice, povodeň, velký požár, dopravní kolaps, obecné ohrožení státu či chemická nebo radiační havárie.

Může pomoci najít ztracené zvíře
Systém je pak kromě toho využíván zejména k informacím z městského úřadu, případně i na sdělení, o která si požádají další subjekty (jedná se například
o otevření nové prodejny či nové služby). V neposlední řadě IVVS může pomoci i k nalezení ztraceného domácího mazlíčka.

„Informační hlášení probíhají třikrát týdně, a to od středy do pátku. V případě naléhavých zpráv pochopitelně hlásíme okamžitě,“ doplnila Hejdová.

Výhledově je v Lovosicích uvažováno o rozšíření pokrytí systému do dalších míst ve městě. „Vše je o financích. Máme požadavky z některých lokalit, kde by se měly koncové body doplnit, záleží na schválení městského rozpočtu. Jedná se o ulice Kostelní, Terezínská, Přívozní, a Jabloňová alej,“ uzavřela Jana Hejdová.