Centrum bylo hodnoceno z pohledu běžného zákazníka, hodnoty od 0%-100% vyjadřují kvalitu obsluhy. Do celkového hodnocení vstoupilo několik parametrů: značení IC, upravenost exteriéru, vybavení interiéru, první dojem zákazníka z návštěvy, výkon pracovníka a celkový subjektivní dojem klienta z návštěvy informačního centra.

„Jednalo se o první výsledek kontroly. Smysl a hodnota systému Mystery Shopping je však zejména v opakování návštěv a systematickém sledování, ze kterých pak plynou lepší závěry," stojí ve zprávě hodnotící agentury Ipsos.