Uvedený workshop a semináře byl zaštiťován organizací CESES, díky níž je gymnázium jako jediná česká škola součástí evropské sítě škol EAC (European Active Citizenship). Celkem se celé akce zúčastnilo na padesát mladých lidí z osmi různých zemí evropského kontinentu (vedle lovosických gymnazistek diskutovali aktuální společenská témata také jejich vrstevníci z Bulharska, Estonska, Francie, Itálie, Polska, Turecka, Albánie a Kosova. Celou českou delegaci tvořilo celkem pět členů, uvedené dívky doplňovali ještě členové Dobrovolnického centra Ústí nad Labem.

V průběhu desetidenního pobytu mladí lidé z různých koutů Evropy velmi čile a přínosně debatovali a konzultovali problematiku lidských práv, když především účastníci z Albánie a Kosova měli s tímto tématem relativně nedávnou dost živou intenzivní zkušenost. Každý pracovní den byl rozdělen do několika vzdělávacích bloků, konzultací, praktických ukázek a diskusních panelů, přičemž každá delegace zároveň postupně prezentovala svou rodnou zemi a představila národní společnost ostatním

účastníkům fóra. „V rámci praktické ukázky jsme měly s sebou dokonce vzorky becherovky, lázeňských oplatek nebo staročeských tvarohových buchet,“ doplnila s úsměvem jedna z účastnic, studentka Gymnázia v Lovosicích Tereza Hrušková.

Podle jejich dalších slov bylo hlavním tématem samozřejmě různě nastavená diskuse o problematice lidských práv, nejzajímavěji a nejpalčivěji se tak jevily přednášky a workshopy o aktuální situaci ve Rwandě, Turecku, bývalé Jugoslávii ale také Jižní Africe.

V rámci neformální části zároveň nechyběly návštěvy milánských architektonických dominant města, jako je slavná katedrála Duomo či neméně proslulé stavby - fotbalového svatostánku místních klubů AC a Interu tedy stadionu GuissepeMeazzy alias San Siro. „Jeden ze závěrečných dnů, jsme společně se zahraničními kolegy debatovali například i aktuální možné využití projektů umožňujících mladým lidem vycestovat, např. Comenius či Erasmus. My jsme za českou část představili také projekt s názvem Mládež v akci, který se zabývá posíláním dobrovolníků do zahraničí,“ uvedla lovosická studentka Tereza.

Nedávný pobyt uvedených dívek na Apeninském poloostrově není žádnou náhodou či světlou výjimkou, tohoto projektu se studentky zúčastnily v rámci několikaleté spolupráce s organizací CESES, díky níž je gymnázium jako jediná česká škola součástí evropské sítě škol EAC (European Active Citizenship). Lovosické gymnázium také velmi často a úspěšně využívá projektů přeshraniční spolupráce a výměnných pobytů. Českou školní inspekcí byla mezinárodní činnost gymnázia dokonce hodnocena jako vynikající „Úspěšní jsme byli v získávání grantů v rámci programu Comenius v posledních letech jsme získali celkem téměř čtyřicet tisíc euro. Náš projekt „Mýty a pohádky“ získal první místo v celoevropské soutěži, při projektu „Pozorování Země ze satelitů“ naši žáci navštívili školy v Portugalsku, Španělsku, Bulharsku nebo Turecku,“ vyjmenoval některé příklady mezinárodních školských aktivit ředitel lovosického gymnázia Miloš Štyks. (mb)