Budoucí manželé se seznámili na podzim roku 1948 ve Velemíně na plese. Vychovali spolu tři děti, dcery Zdeňku a Janu a syna Jiřího. Pan Chládek pracoval dlouhá léta v SCHZ Lovosice, paní Zdeňka v základní škole ve Všehrdově ulici. Mají tři vnoučata a pravnoučka Davídka.

V Lovosicích bydlí od roku 1955, oba ale z Lovosicka i pocházejí – pan Antonín z Borče, paní Zdeňka z Března. Dříve bývala jejich hlavním koníčkem turistika, dnes se věnují převážně zahrádce.

Slavnostnímu obřadu byli přítomni děti, příbuzní i přátelé oslavenců. Manželé si vyměnili políbení a následoval slavnostní přípitek v kruhu nejbližších. Poté se diamantoví manželé zapsali do Pamětní knihy Města Lovosice.