Zatím budou zveřejňovány hodnoty SO2 (působí dráždivě zejména na horní cesty dýchací, dostavuje se kašel, v těžších případech může vzniknout až edém plic), NOx (skupina těchto látek zahrnuje širokou škálu oxidu dusíku) a PM10 (polétavý prach).

„Na budově městského úřadu je instalováno několik přístrojů na měření kvality ovzduší, které jsou ve vlastnictví společností Glanzstoff Bohemia a Lovochemie v ceně stovek tisíc korun. Tyto přístroje obsluhuje pracovník Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, který k nám jezdí denně odebírat vzorky,“ sdělila Lenka Lízlová, starostka Lovosic.

K tomuto kroku Lovosičtí přistupují na základě zákonné povinnosti informovat obyvatelstvo o stavu ovzduší. „Mezi největší rizika pro obyvatele Lovosic patří vzdušný aerosol, tzv. polétavý prach, u kterého se zjišťují hodnoty velikosti 10 mikrometrů. Pro lepší orientaci - průměr lidského vlasu činí něco kolem 70 mikrometrů. U těchto částic dochází ve městě dlouhodobě k překračování limitů,“ uvedl František Budský, vedoucí odboru životního prostředí na lovosické radnici.

Většina zveřejněných hodnot má souvislost s automobilovou dopravou. Na webu města bude zveřejněna aktuální hodnota SO2 a NOx, která bude automaticky po půlhodině aktualizována, současně bude patrná hranice imisního limitu, 24 hodinový imisní limit a 24 hodinový aktuální průměr.

„U polétavého prachu budou výsledky opožděny zhruba o týden, neboť nedisponujeme přístrojem na kontinuální měření hodnot. Vzhledem k tomu, že u polétavého prachu dochází k minimálním výkyvům na křivce, bude možno si ze zveřejněných hodnot a s přihlédnutím k ostatním zveřejněným hodnotám udělat obrázek o stavu ovzduší ve městě,“ vysvětlil František Budský.