„Jestliže současná studie tvrdí, že ztráta z nedostavěné dálnice činí 700 milionů ročně, je logické, že část této ztráty vzniká i u Vás v Lovosicích“ konstatoval Jaroslav Foldyna.

Studie, kterou si zadalo Ředitelství silnic a dálnic u stavební fakulty ČVÚT, spočítala ztrátu za nedostavěnou dálnici. Částku tvoří hlavně čas, který tráví lidé v kolonách na nevyhovujících silnicích a také škody z dopravních nehod. Ve ztrátě nejsou započítány škody na majetku a zdraví osob. Ty však trápí Lovosice nejvíce.

„Zvýšená doprava určitě poškozuje městský a soukromý majetek, ale především ničí naše zdraví. To lze těžko vyčíslit penězi“, dodala Lenka Tomanová, lovosická zastupitelka a předsedkyně ČSSD.

„Přesto bychom měli kompenzaci požadovat. Jen je potřeba dořešit, jakou formou finance od státu požadovat. Jednou z možností by mohla být i žaloba,“ naznačila Lenka Tomanová.