Už během této zimy se ale dočkají levnějšího vytápění horkou vodou z Lovochemie. Realizace stavby tepelných rozvodů úspěšně pokračuje a někteří obyvatelé mohou být nadšeni. Po jejím dokončení budou mít totiž teplo o celých 10 % levnější než nyní.

Termíny stavby jsou dodržovány

Město, které buduje horkovod za 70 milionů korun, odhadlo při zahájení stavby v srpnu tohoto roku, že bude horkovod zprovozněn v polovině prosince. Podle současného stavu prací vše nasvědčuje tomu, že tento termín bude dodržen.

„Práce probíhají podle harmonogramu, na žádné nečekané komplikace jsme nenarazili. Z hlediska zemních prací je provedeno zhruba 80 % výkopů. Pro zahájení zkušebního provozu stále platí původní termín 15. prosince,“ říká jednatel Tepelného hospodářství města Lovosice Milan Peterka.

Přechod na nový zdroj bude rychlý

Napojení na nové vytápění proběhne podle Milana Peterky co nejšetrněji, aby nebyli poškozeni odběratelé. „Přepojení na budovaný přivaděč bude možno provést kdykoliv bez ohrožení dodávek tepla. Radiátory by měly vystydnout maximálně na pár hodin, a to v takový čas, aby se to obyvatel dotklo co nejméně,“ ujišťuje.

Výkopy jsou nyní téměř všude

Obyvatelé města musí být nyní trpěliví. Život jim totiž komplikuje množství výkopů. „Je to rozkopané, co se dá dělat, když dělají ten parovod. Už se těšíme, až budeme mít teplo. Něco se pro to musí vydržet,“ řekla Deníku Anna Špiclová.

Bezproblémová dodávka tepla je nyní zajištěna ze stávajících kotelen. Byly provedeny úpravy potrubí pro školy. Kuturní středisko a další městská zařízení jsou rovněž zásobována ze stávajících plynových zdrojů.

„Pro zajištění dodávek tepla pro školy, družinu a školní jídelnu bylo zhotoveno šest předávacích stanic a položeno potrubí. Nyní je provizorně napojeno do kotelny K16A,“ popisuje Milan Peterka.

Některé domy mají nové potrubí

Vyměněno bylo také potrubí do domů v Kostelní ulici. Tam je zhotoveno devět nových předávacích stanic. Intenzivně se pracuje také u Besedy.

„Čeká nás ještě jedna odstávka 23.října, kdy se musí vysadit dvě armatury na stávající předizolované potrubí u Besedy a propojení u kruhového objezdu včetně napojení chemické průmyslovky a předávací stanice Karla Maličkého,“ upozorňuje Milan Peterka.

V současné době se realizují dvě akce

V místech, kde se rozvody horkovodu protínají s realizací nového průtahu městem, bylo potrubí položeno přednostně.

„11.října byla položena část potrubí pod nově vznikající okružní křižovatkou v ul. Kostelní-Terezínská-Mírová-Zámecká a do 18. října bude tento úsek zasypán a zhutněn pro pokračování výstavby kruhového objezdu a dalších dopravních opatření,“ říká vedoucí odboru regionálního rozvoje a správy města Martin Dlouhý.

Dále doplňuje, že během prací čeká řidiče v Lovosicích nutná uzavírka. „18.října bude úplně uzavřena na nezbytně nutnou dobu ulice Osvoboditelů a bude se pokládat potrubí od polyfunkčního domu k městskému úřadu. Zbývající třetí překop v ul. Terezínská bude následovat a bude vyhotoven za provozu.“