„Ve smlouvě se zhotovitel zavázal uhradit za každý den překročení sjednané doby pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla," reagovala na dotaz Deníku místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková. O jak vysokou částku jde, neupřesnila.

Náklady na II. etapu revitalizace parku se však pravděpodobně vyšplhaly k 10 milionům korun. Firma práce nestihla navzdory tomu, že město termín ukončení úprav už jednou posunulo, a to z dubna na konec května. Důvody, které k průtahům vedly, přitom místostarostka na přímý dotaz opět nesdělila.

„Pro nedodělky prací technický dozor investora akci nepřevzal," uvedla pouze k pondělní schůzce s dodavatelem.

Další setkání si obě strany naplánovaly na 13. června. Zda do té doby firma práce stihne, není jasné. Chybí totiž ještě položit dlažbu k učilišti, dodat veřejné osvětlení, dokončit obložení terasovitého sezení i práce na zeleni.

Zelené plochy z I. etapy město reklamuje. „Zhotovitel odstraňuje nevhodnou zeminu, drny a vyrovnává nerovnosti terénu. Nový substrát oseje trávou," dodala Nováková.

Zda se nekvalitní podklad nachází i pod samotnou dlažbou a z jakého důvodu jej firma při rekonstrukci parku použila, Nováková neřekla.