První z programů je určený na sociální služby zařazené do úrovně 1 Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, druhý na podporu souvisejících služeb organizací zapojených v komunitním plánování města. Žadatelé musí k formuláři žádosti přiložit například zdroje financování, své provozní a mzdové náklady, personální zabezpečení či ceník služeb. Na oba granty dohromady je vyčleněných 850 tisíc korun.

Na program Sport a volný čas je určených 1,25 milionu korun. Žádat v něm o příspěvek mohou osoby, organizace, spolky nebo sdružení vyjma těch, kteří obdrželi příspěvek přímo z rozpočtu.

O rozdělení peněz vedení města rozhodne nejpozději do 30. června.

Za chybu v tisku se omlouváme.