Kompletní rekonstrukce bude zahrnovat vnitřní a vnější část stavby a úpravu okolního terénu. Kaplička dostane novou fasádu, opraví se poničená střešní krytina, římsy a obloukové štíty atiky. Repasovat se budou kovové prvky. Asi nejnáročnější částí rekonstrukce bude obnovení vnitřní výzdoby kaple do původního stavu.

Revitalizace se dotkne také 50 metrů čtverečních plochy v okolí kapličky. Dojde k úpravě terénu, odstranění náletových dřevin a osetí plochy travní směsí. Za rekonstrukci město zaplatí necelých 385 tisíc korun, které jsou hrazeny z rozpočtu na letošní rok. Práce by měly být hotové nejpozději do konce září.

(ik)