Důvodem jejího zřízení je pomoc v současné situaci způsobené pandemií koronaviru. Obrátit se na ní mohou senioři, kteří tam získají informace nebo rady. Volat na ní může i veřejnost, která chce například upozornit na seniory, osoby blízké, hendikepované v krizi ve svém okolí, kteří by mohli potřebovat pomoc.

Telefonní číslo je 416 532 747. Organizace shání i dobrovolníky.