Nařízení se týkají výjimečného zkrácení doby nočního klidu, ochrany zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, pravidel pro pohyb psů na vybraném veřejném prostranství a zákazu vstupu psů na některá veřejná místa.

Celé znění veřejných vyhlášek najdete na webu města Lovosice.