Podmínky pro přidělování dotace pro rok 2011 na podporu zájmových a sportovních aktivit mládeže na území Lovosic rada města Lovosice schválila v následujících oblastech: tělovýchova, sport, volnočasové aktivity. Dotace jsou určeny na projekty podporující aktivní činnost především mládeže.

Předmětem podpory je rozvoj činnosti zájmových a sportovních organizací pracujících s mládeží, uspořádání sportovních soutěží a uskutečnění letních táborů v roce 2011. Rada města Lovosice minulý týden schválila rozdělení finančních příspěvků mezi 13 oddílů pracujících s mládeží.

Nejvyšší částky obdrží na základě rozhodnutí lovosických radních Sport Union Ústí nad Labem – sportovní karate (83 tisíce Kč, počet lovosických dětí – 79), TJ Lovochemie – oddíl florbalu (79 000,- Kč, 59 dětí) a TJ Lovochemie kickbox a box (75 000,- Kč, 80 dětí).

Další dotace se pohybují mezi 3 tisíci korun pro MS Český rybářský svaz (21 dětí) až po 60 tisíc korun pro oddíl atletiky (67 dětí). Z dotačního systému byly vyřazeny žádosti organizací, kde nejsou zapojeny lovosické děti.

Eva Hozmanová