Podpora souvisejících služeb je určena pro organizace zapojené v komunitním plánování města Lovosice na podporu volnočasových aktivit v souladu s komunitním plánem péče města.

O grant na Podporu sociálních služeb pro rok 2017 projevilo zájem celkem 9 organizací, které byly všechny podpořeny, a celková částka, která jim byla poskytnuta, činila 762 tisíc korun. Projektů bude realizováno 17. Do grantu Podpora souvisejících služeb se přihlásily 4 subjekty se čtyřmi projekty.

Celkově z rozpočtu města získají 188 tisíc korun. V letošním roce bylo do těchto grantů investováno o 100 tisíc korun víc než v roce 2016.

„Město se v komunitním plánu zavázalo ročně zvyšovat podporu sociální oblasti o 100 tisíc korun. Tento závazek plníme navyšováním financí na sociální granty. Do služeb jsme ale investovali i jiným způsobem. Začátkem roku byla například dokončena rekonstrukce bytů ve starém pečovatelském domě," uvedl starosta města Milan Dian.

Autobusové nádraží v Lovosicích.
Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích začíná