Jelikož bude ve výše uvedených dnech v provozu jen jedna přepážka registru vozidel, mohou vznikat komplikace a časové prodlevy.