„Z dlouhodobého hlediska se stále snižuje manuální zručnost a technická gramotnost naší mládeže a dětí. Proti tomuto devalvujícímu trendu jsme se rozhodli zasáhnout tím, že v Lovosicích zřídíme technický klub,“ uvedl starosta města Milan Dian.

Partnerem pro město bude tamní dům dětí a mládeže ELKO a do projektu se zapojí také Mateřská škola U Koníčka, Základní škola Antonína Baráka a Střední odborná škola technická a zahradnická. „Současné školství se bohužel od pracovních činností odklonilo a nyní po letech je to už v populaci velmi znát. Třeba tím, že neseženete kvalitního řemeslníka. Technické kluby ovšem nebudou jednostranně zaměřené, ale budou rozvíjet v několika oblastech,“ doplnil Dian. Ke všem v úvodu zmíněným oblastem mají vzniknout samostatné kroužky se speciálními vzdělávacími programy. Mimo to budou k dispozici i otevřené dílny pro veřejnost. V současné době se vytipovávají vhodné prostory a poté začne samotné budováním učeben.

Kreativní přístup k technice a řemeslné dovednosti mohou získat děti a mládež také v Litoměřicích. Tady technický klub funguje už osmým rokem.

Vedoucí litoměřického klubu Jiří Rudolf připomněl, že zpočátku sídlili v prostorách bývalé Základní školy Máchovy schody v bytě školníka. „Začínali jsme se třemi sekcemi. Byly jimi funkční modelářství, elektrotechnika a robotika, docházelo tam 14 dětí,“ popsal Jiří Rudolf.

Po čase se klub přestěhoval do Sovovy ulice a rozrostl se o další sekce. V nabídce přibylo například plastové modelářství, řemeslná dílna, stavba hudebních nástrojů, elektrotechnika a digitální technika, 3D tisk, virtuální realita, robotika a mnoho dalšího. „V nynějším školním roce navštěvuje klub 155 dětí. Z osmi základních škol, se kterými spolupracujeme, pak dochází na aktivity v rámci školního vzdělávacího programu dalších 250 žáků,“ uvedl Rudolf s tím, že největší zájem je v současné době o moderní technologie. „Vždy se ale snažíme vytvořit podmínky, aby si zájemci mohli vybrat to, co je zajímá. Naše filozofií je klub jako otevřená platforma, kde si nehrajeme na „kroužky“. Nabízíme dětem možnost vyzkoušet si vše, co je zajímá,“ uzavřel.