„Vlivem změny klimatických podmínek došlo ke kyslíkovému deficitu, který způsobil úhyn části obsádky ryb,“ uvedl Severočeský územní svaz Českého rybářského svazu.

Rybáři vyhlásili dočasný zákaz rybolovu na mimopstruhovém rybářském revíru Labe 8 (441 024) v oblasti vodní plochy na Havraním ostrově. „V současné době probíhají na místě sanační práce a snaha provzdušnit vodní plochu pomocí čerpadel, aby k dalšímu úhynu nedocházelo,“ dodal rybářský svaz.

Na místě pomáhají hasiči. „Dobrovolné jednotky na žádost rybářů provzdušňují plovoucím čerpadlem vodu na rybníce, kde došlo k úhynu ryb pravděpodobně z nedostatku kyslíku. Odebrané vzorky vody a bahna doposud žádné škodlivé látky neukázaly,“ informovali hasiči.