Daň se zdvojnásobí
Daň z nemovitosti mohou města a obce ze zákona upravovat pomocí koeficientu od 1 do 5. Tím se pak vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků. Nově přijatá vyhláška stanovuje v Lovosicích koeficient ve výši 2. Daň se tak s účinností od 1. ledna 2016 zdvojnásobí.

„Výjimku tvoří pozemky typu orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů," uvedla vedoucí ekonomického odboru lovosického úřadu Dagmar Wágnerová.

V řádech stokorun
Například za dvoupodlažní rodinný dům se zastavěnou plochou 100 metrů čtverečních majitel dosud platil 440 korun, od příštího roku to bude 880. Opatření se podle vedení města obyvatel prý přesto významně nedotkne.

„Jako protiopatření totiž bude snížení poplatku za komunální odpad. Takže někteří na tom dokonce i vydělají," řekl po čtvrtečním jednání zastupitelů starosta města Milan Dian (ANO).

„Navýšení daně z nemovitých věcí se tedy nejvíce dotkne podnikatelských subjektů na území města, které se podílejí přibližně 87 procenty na příjmech z této daně," doplnila vedoucí ekonomického odboru Wágnerová.

Podnikatelé podle ní zase mohou daň uplatnit v daňovém přiznání jako daňově uznatelnou položku, o kterou se jim sníží daňový základ pro výpočet daně z příjmů. „Takže i tyto subjekty budou mít zvýšené náklady alespoň částečně kompenzované," sdělila. Příjem města z této daně je nyní zhruba 13 milionů korun.

O snížení poplatku za odpad zastupitelé teprve budou jednat. „Úplně poplatek zrušit nechceme, neboť věcí zadarmo si lidé neváží. Letos obyvatelé zaplatí, jak jsou zvyklí. Se změnou budeme přicházet na zastupitelstvo v prosinci," prozradil starosta.