"Poslední práce v tuto chvíli finišují. První autobusy na nové zastávky vjedou v pátek 22. prosince ve 12 hodin. Do 12 hodin budou autobusy odjíždět z provizorních zastávek v Žižkově ulici. Slavnostní otevření autobusového nádraží se uskuteční od 11 hodin. Starosta města spolu s dalšími hosty slavnostně přestřihnou pásku," sdělila Ivana Kocánková, tisková mluvčí lovosické radnice.

Rekonstrukce trvala 6 měsíců, zahájena byla 19. června. Autorem projektu je projekční kancelář Valbek s.r.o z Ústí nad Labem a realizaci zajistila společnost Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice. Investiční akce město nakonec vyjde zhruba na 23 mil. korun, z čehož až 18 mil. korun poskytne Evropská unie a státní rozpočet. Projekt „Revitalizace autobusového nádraží Lovosice“ číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001875 je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.