Soupravy pro přírodovědné pokusy jsou určené dětem předškolního a školního věku.Tyto soupravy obsahují návody a vše potřebné k provedení až sta přírodovědných pokusů určených dětem předškolního a školního věku a dají se využít buď v hodinách v rámci výuky, nebo při zájmových činnostech.

Obdarovanými byly dvě základní školy a dvě mateřské školy z Lovosic. Ze základních škol to byly ZŠ Antonína Baráka, kde budou soupravy využívat v rámci přírodovědného kroužku, a ZŠ Sady pionýrů, kde se bude se soupravami pracovat v rámci výuky. V mateřských školách MŠ Resslova a MŠ Sady pionýrů se soupravy využijí pro zpestření běžného programu dětí.