Grant je určený pro podporu organizací a spolků činných v oblasti sportu, volnočasových a vzdělávacích aktivit dětí a mládeže a v sociální oblasti. O příspěvek na činnost je možné žádat ve druhém kole grantového řízení, a to formou vyplněné žádosti do 3. srpna. Hodnocení žádostí ve druhém kole bude probíhat do 30. září.