Stalo se tak díky zařazení žádosti o dotaci u Místní akční skupiny České středohoří, když 90 procent financí přišlo z Integrovaného regionálního operačního programu Severozápad.

Hasičské vybavení nebude rozhodně odpočívat ve zbrojnici, jednotka JPO 3, která má 18 členů, loni evidovala 22 výjezdů a letos dokonce už 19. Smluvní službu vykonává i pro sousední městys Levín a obec Třebušín.