Lokalita je útočištěm vzácných rostlin a nachází se nad silnicí mezi obcemi Mrsklesy a Lhota na Třebenicku. Pravidelné sečení zabraňuje zarůstání travou a křovinami, ve kterých by jedinečné rostliny jako hořeček brvitý, len žlutý nebo hvězdnice chlumní neměly šanci přežít.