„Ve zdravotnictví se pohybuji od roku 2003, přicházím z Ústavu hematologie a krevní transfúze," řekl po zasedání městské rady, na kterou se dostavila i Pánová, aby přinesla rezignační dopis.

Odcházející výkonná ředitelka bude ve funkci do konce dubna. Avšak pro nemocnici bude pracovat i nadále. „Ještě nám pomůže s některými pracemi. Počítám s tím, že naše spolupráce bude trvat ještě nějaký měsíc, abychom využili jejích odborných znalostí," uvedl Lončák. Ten se na nejvyšší místo vedení nemoc-nice přemístí z pozice předsedy dozorčí rady.

„Rada města jmenovala 
do dozorčí rady Miroslava 
Jiránka (bývalý dlouholetý ředitel nemocnice), a to od 
16. dubna. Radní Lončák na tuto funkci již rezignoval," sdělil litoměřický starosta Ladislav Chlupáč. „Cílem těchto změn je mít plnohodnotné vedení nemocnice a zajistit stabilizaci. Chceme zklidnit situaci v nemocnici."

Pánová podle Chlupáče končí z více důvodů. „Byl velký tlak na její osobu, a to i mediální. Je tu i boj soukromých firem o hemodialýzu v prostorech nemocnice. Odchází i ze zdravotních důvodů," řekl.

Místostarosta Karel Krejza dodal: „Paní Pánová neměla šťastný vstup do své funkce. Navíc se vyvíjela situace ve zdravotnic-tví. Čekala se stabilizace a výsledkem je současná úhradová vyhláška, která je nepříznivá. Tím vznikly komplikace ve financování nemocnice. Také ne vždy paní Pánová vycházela se zaměstnanci.

Avšak podle Krejzy lze působení Pánové hodnotit pozitivně. „Povedlo se dotáhnout do konce několik důležitých věcí. Byla velice aktivní a určitě je odbornicí."

Radní vidí v konci Pánové 
i efekt toho, že nebyla z města. „Byla chápána jako cizorodý prvek. Nedošlo k navázání vztahu mezi ní a zaměstnanci. Ovšem nastavila mechanismy, které můžeme zužitkovat. Třeba její argumentační schopnosti ve vyjednávání s pojišťovnami je nutné ocenit," dodal Lončák, který 
s Pánovou působil v letech 2005–2007 ve vedení příbramské nemocnice.


Radek LončákKdo je Lončák?

Litoměřický radní Radek Lončák je inženýrem chemie. Ve zdravotnictví se pohybuje od roku 2003. V letech 2005–2007 byl členem představenstva příbramské nemocnice, poté působil na Středočeském kraji. Pak odešel do Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze, na provozně ekonomický úsek.