Když jste před čtyřmi lety přišla na radnici jako starostka, jaké jste měla plány? A jaká byla realita?
Když jsem nastoupila do funkce, myslela jsem si, že vše bude snadné a rychlé. Realita je ale jiná. Starosta jako takový nemá žádné velké kompetence. Vše musíte dohodnout s partnery a prosadit to na radě nebo v zastupitelstvu. Velmi rychle zjistíte, že existuje rozsáhlá legislativa, kterou se musíte naučit znát a musíte se jí řídit. Lidé si někdy myslí, že úředníci se snaží něco záměrně zpomalit. Mnohdy to tak není, musí se jen řídit zákonem.

V jaké stavu byly Lovosice?
Město nedisponovalo reprezentativním prostorem, kde by mohly být kulturní a společenské akce. Dlouho se zde neinvestovalo ani do školství či zdravotnictví. A chyběly zde zasíťované parcely, na kterých by zájemci mohli postavit domy. Také jsem chtěla, aby Lovosice dostaly náměstí, které si město zaslouží a dle mého názoru zde chybělo.

A v jaké kondici město bylo?
Město nebylo zadlužené. Ale převzali jsme ho ve stavu, kdy už nebylo téměř co prodat. Bývalé vedení města mělo výhodu, že prodalo třeba průmyslové zóny. To byly stamiliony korun navíc k běžným příjmům. My už takovou výhodu neměli.

Lenka LízlováJaké byly první kroky ve vaší funkci?
Snažili jsme se zoptimalizovat a zlevnit chod úřadu. Přestěhovali jsme odbor dopravy, který byl detašovaný. Volnou budovu jsme využili jako základní uměleckou školu. Pak jsme oprášili strategický plán rozvoje města a zařadili jsme tam akce, které jsme chtěli udělat.

Říkala jste, že dlouhou dobu město neinvestovalo do škol.
To je pravda. Investice do škol vždy znamená velké náklady. Nám se podařilo vyměnit okna na 1. a 3. základní škole. Tím školy ušetřily velké částky za energie. Nyní se snažíme z dotací získat peníze na to, abychom na obou budovách mohli vyměnit fasády. Ale také jsme třeba zrekonstruovali zahrádky u všech mateřských školek.

Opakovaně jste mluvila o centru města. Jak se povedla jeho změna?
Věděli jsme, že v Lovosicích nemůžeme udělat kamenné náměstí jaké mají v Litoměřicích, Roudnici nebo Ústí. Chtěli jsme tu zachovat co nejvíce zeleně. Tím, že se vedle parku postavila rezidence Orbis což přilákalo mnoho služeb a lidí, jsme si řekli, že by bylo vhodné vybudovat zde zpevněné plochy pro konání různých akcí. Vytvořili jsme dva záměry, o kterých jsme s odborníky i veřejností intenzivně diskutovali. Projednávali jsme vše tři čtvrtě roku. Hodně jsme diskutovali například o přesunutí rudoarmějce, který byl pro mnohé srdeční záležitostí. Posunuli jsme ho do pozadí, ale našli jsme mu podle mne velmi důstojné místo.

Vím, že náměstí vzbuzuje v některých lidech emoce. Jedním z důvodů, proč je podle mne skutečnost, že si neuvědomili tu změnu. Každá změna potřebuje vždy čas. Tento prostor již není park, ale důstojné náměstí. Věřím, že stejně jako v jiných městech za pár měsíců bude kladně přijato jak občany tak podnikateli. Snahou je prioritně změnit Lovosice a posunout je někam kupředu. Hodně lidí vnímá Lovosice jako průmyslové město s chemičkou, ale to vůbec tak není. Když přijedou do Lovosic, ke svému překvapení zjistí, že jsme branou do Českého středohoří a kolem nádherná příroda.

Máte v plánu náměstí nějak využít?
Už nyní zde odpočívá mnohem více lidé než v minulosti. Rádi bychom sem umístili různé funkční prvky, které by zatraktivnily toto náměstí. Například při otevírání náměstí zde byly venkovní panely na výstavu o povodních, která  stále probíhá. Usilovat budeme také o stálou expozici soch nebo uměleckých děl. Proto bychom se lidí rádi zeptali, zda by se jim podobné výstavy nelíbily celoročně. Mohli by je využít i neziskové organizace nebo regionální umělci.

Dále je zde terasovité sezení, které může být použité jako jeviště. Zde může vystupovat třeba základní umělecká škola. Chystáme zde i vystoupení během vánočních trhů. Osobně mám vizi, že by zde mohla být i jednosměrka, která by náměstí zklidnila, odhlučnila a ještě více ho přiblížila lidem. A doprava by se z centra Lovosic odklonila Zámeckou ulicí. Tato varianta by také šla k veřejné diskuzi.

Vraťme se ještě k probíhající výstavě na náměstí. O čem přesně je?
Výstava fotografií „Povodeň 2013 v Lovosicích" vznikla v rámci projektu „Centrum pro cestovní ruch a partnerství", byl podpořen z prostředků Evropské unie. Fotografie Poskytl hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje pan Pavel Pech, fotograf a publicista Patrik pátek  a archiv Městského úřadu Lovosice. Fotografie dokumentují stav a vývoj povodně na území města Lovosice v rozmezí 2. června 2013 až 6. června 2013. Myslím si, že je o ní velký zájem.

A co stará radnice, která zde stojí?
V této budově se nám podařilo zrekonstruovat společenský sál. Vznikl zde prostor pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Již tu bylo několik výstav. To Lovosicím v minulosti chybělo.

A proč investice do Pfannschmidtovy vily?
Po kostelu je to nejstarší budova v Lovosicích. Chtěli bychom zde udělat knihovnu a v patře bude také sál na koncerty a přednášky. Oživit turismus a nechat dýchat historii.

Bylo složité přesvědčit kolegy zastupitele, aby si na opravu město vzalo úvěr?
Napříč jsme se shodli na tom, že buď vilu opravíme nebo úplně zchátrá. A už ji nikdo nikdy nezachrání. Proto nebylo těžké vizi prosadit. Ovšem něco tak krásného přesně Lovosice postrádají.

Jak moc do života města a plánů zasáhly loňské povodně?
Poničily veškerá sportoviště. Jejich chod to ochromilo na několik měsíců. Samozřejmě jsme tak některé akce, které jsme měli v plánu, museli odsunout, abychom problémy vyřešili.

O co obyvatelé města přišli?
Nejvíce to asi odnesly opravy chodníků, které jsme plánovali, ale museli jsme je posunout.

Ale povodně paradoxně i něčemu pomohly.
Znovuopravili jsme sportovní areál. A protože zde již práce probíhaly, investovali jsme tam peníze i mimo těch, které jsme dostali za škody od pojišťoven. Opravily se zde třeba chátrající schody na hale Chemik. Na kurtech jsme staré buňky nahradili zděnou stavbou. Ve staré hale je nový povrch. Sice jsme ho museli reklamovat, ale firma chybu uznala a odstraní ji. Fotbalisté dostali příspěvek na nový trávník, vzniklo zde i kvalitnější zázemí pro občerstvení. Nyní se pracuje na zimním stadionu. Opravený byl i krytý bazén.

A co koupaliště?
Tam jsme měli dvě možnosti. Dát ho do původního stavu za peníze od pojišťovny s tím, že ani tak by nebylo zcela funkční, nebo ho změnit. Na starém koupališti chybělo zázemí a prostor pro volnočasové aktivity, proto se zastupitelstvo rozhodlo celý prostor předělat na sportovně-rekreační areál a vyhlásit soutěž na jeho úpravu. Během září budeme mít další návrhy a pak o nich chceme s veřejností diskutovat. Definitivně o všem rozhodne již nové zastupitelstvo. Víme, že nyní lidem možnost koupání schází. Proto město přispívá na přívoz do Píšťan a na likvidaci sinic na pískovně.

Tvrdila jste, že do Lovosic se nestěhovali lidé. Změnilo se to nějak?
Podařilo se nám zasíťovat čtyři parcely v Kmochově ulici, které jsou již prodané. Spolu se soukromým investorem připravujeme území pro 33 nových rodinných domů což se několika předchozím radnicím nepovedlo.

Lidé v Lovosicích si stěžují na hustou dopravu kvůli nedokončené dálnici a průmyslu, který zde je. Jak jste řešila tuto situaci?
Osobně to dobře znám. Bydlím v zasažené lokalitě a doslova nemůžeme doma otevřít okno. Takže tam máte buď nepředstavitelný hluk nebo nesnesitelné horko. Navíc průjezd kamionů městem ničí městský majetek. V podchodu, který zde je, se kvůli otřesům udělaly velké spáry, které jsme museli nechat opravit. Radnice jako taková toho, ale s tímto problémem moc nezmůže. Opakovaně jsme psali na ministerstvo dopravy, problém jsme dělili panu prezidentovi, když zde byl na návštěvě. Chceme, aby dálnice byla hotová co nejdříve. Ale to musí vyřešit stát. My jsme se alespoň snažili zamezit průjezdu kamionů městem což se částečně novým značením povedlo. Bojovat v tomto směru, ale budeme nadále.

A co bezpečnost?

Považovali jsme ji za jednu z priorit. Proto jsme také změnili fungování městské policie, aby sloužila 24 hodin denně. Hlídá i všechny naše budovy a organizace, což obci ušetří mnoho financí. V rámci dostavby dálnice  dojde i k zřízení  hasičská stanice.

Ovlivňuje město zdejší průmysl?

Určitě. Lovosice zasáhla hlavně kauza areálu firmy Wowitra, kde je velké množství chemikálií. Snažíme se získat peníze na to, abychom je mohli odstranit, protože firma se k tomu příliš nemá. Opakovaně jsme o peníze, bohužel neúspěšně, žádali kraj i ministerstvo životního prostředí a budeme se snažit dál. V posledních dnech Wowitra změnila opět vlastníka! Situace je tedy velmi těžká.

A ostatní firmy?
Bohužel například Lovochemie příliš město nepodporuje.  Jsme rádi, že zaměstnává zdejší občany. Ale pokud se podíváte na to, co dává městu a jaké má zisky, je to malá částka. Přitom jde o největšího znečišťovatele a pokud se člověk podívá jen kousek dále například na Štětí, kde firma Mondi dává městu ročně několik milionů korun je mu smutno… Problém je například i Preol, který často zatěžuje okolní obyvatele zápachem. Opravdu nemůžeme přehlédnou ani poslední úhyn ryb a únik čpavku do ovzduší z Lovochemie, a to v půlce září 2014. Životy i zdraví občanů jsou vždy na prvním místě. Nicméně i toto řešíme a posledních několika letech se toto změnilo k lepšímu.

Jakou máte vizi na další čtyři roky, Co by v Lovosicích bylo třeba udělat?
Hodně práce je hotové, ale i rozdělané. Určitě je třeba něco udělat s lokalitou před saunou, kde by mohla vzniknou odpočinková zóna. Důležité budou investice do základních škol, hlavně do fasád. Je třeba dokončit revitalizaci na Holoubkově. Potřebujeme až k Lovochemii a pak na Litoměřice dotáhnout cyklostezku a více podporovat cestovní ruch a tím i podnikatele. A běžné věci – chodníky, parkovací místa, opravit některé ulice. Je toho mnoho. A určitě je třeba sem přitáhnout nové občany. Město bude také muset tvrdě jednat o cenách energie s Lovochemií. Město topí jejím zbytkovým teplem, tedy jejím odpadem. Ale jsou tlaky na zvýšení ceny. Smlouva končí tento rok. Je třeba si tedy uvědomit, koho občané na radnici opravdu zvolí a zda-li se tím či jiným hlasem nezvýší cena tepla. (PI)