Činnost hospice vhodným způsobem doplňuje zdravotní služby poskytované obyvatelům Litoměřic. „V současné době mu chybí na pokrytí letošního rozpočtu finance ve výši dvou milionů korun. Příspěvek Litoměřic ve výši 200 tisíc korun bude použit na zajištění činnosti v letošním roce," upřesnila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková.

Jak shrnula Irena Vodičková z Hospicu svatého Štěpána v Litoměřicích, od začátku roku v lůžkovém hospici doprovodili 132 pacientů, v domácím hospici pak pečovali o 25 pacientů, za kterými najeli celkem 12 350 kilometrů.

„V hospici zažíváme i mnoho radostných okamžiků. Jedním takovým byl například nedávný křest jedné naší pacientky. Hezký je i příběh pana Josefa, jehož zdravotní stav se stabilizoval a on se mohl vrátit do svého domku a na svou zahrádku," doplnila Vodičková.

V dubnu a květnu hospic uspořádal dvě významné benefiční akce – běh pro hospic a aukci uměleckých děl, které zařízení přinesly částku ve výši 431 650 korun. Získané prostředky hospic využívá na zajištění péče o pacienty, například na nákup nového konvektomatu, který je třeba k zajištění kvalitní stravy.

V rámci vzdělávání hospic připravil cyklus seminářů o paliativní péči pro více než 60 zdravotníků Masarykovy nemocnice v Ústí a Hornické nemocnice v Bílině.

Již rok a půl také existuje Dobročinný obchod Bona fide v Michalské ulici, jenž spolupracuje s 67 dodavateli a stále rozšiřuje sortiment. „Z výtěžku prodeje jsme zakoupili wi-fi routery. Naši nemocní tak mohou být kdykoliv ve spojení se svými blízkými," uvedla Irena Vodičková.

Připravované akce

• výstava Dary, které nekoupíš – Galerie na radnici, Litoměřice – 1. 7. – 31. 8.
• benefiční koncert The TAP TAP a Puellae Cantantes – 5. 9. v Litoměřicích, pořádá NF Kalich
• Světový den hospicové a paliativní péče – 8. 10.
• seminář Otázky psychologie v pal. péči – 18. 10.
• seminář Duchovní potřeby klientů – 29. 11.
• konference Etické, psychologické, právní a duchovní aspekty paliativní péče – 24. 11.