Město ale nakonec couvlo – pronajme si zatím od 1. ledna 2010 komplex na Písečném ostrově na symbolickou částku 1 korunu.

Představitelé TJ Slavoj, kteří před měsícem přišli na radnici s tím, že už netrvají na ponechání si také správní budovy, v níž je ubytovna a sauna, z toho radost nemají. Sami loni navrhli městu, aby si koupaliště vzalo pod sebe v rámci směny pozemků pod sportovišti tělovýchovné jednoty, na nichž jsou stavby města za ty, které patří jednotě, ale pozemky pod nimi jsou v majetku Litoměřic.

„Pozdrželo nám to investiční akce, které máme plánované v tělovýchově,“ řekl v reakci na výsledek jednání zastupitelů manažer TJ Slavoj Václav Sadil. Loňský návrh sportovců na směnu pozemků včetně koupaliště se opíral o argument, že pro jednotu je další provozování koupaliště ekonomicky neúnosné. Jenom v letošním roce město Litoměřice přispělo na provoz částkou dva mliony korun.

Městské zastupitelstvo totiž už loni v listopadu schválilo záměr směny pozemků v majetku města, na nichž má sportoviště TJ Slavoj Litoměřice, za pozemky v majetku jednoty – hlavně koupaliště na Písečném ostrově. Na základě toho vedení TJ Slavoj souhlasilo s provozováním koupaliště ještě v letošní sezoně.

Zastupitelé v loňském roce schválili i zřízení předkupního práva na správní budovu koupaliště. A to včetně věcného břemena na užívání nebytových prostor v ní a na druhé straně věcného břemene na užívání s budovou sousedících pozemků pro TJ Slavoj. Součastí směny má být finanční vyrovnání města vůči jednotě ve výši 5 až 6 milionů korun.

Nejasnosti kolem správní budovy

Podle starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče má město zájem na dotažení směny se Slavojem, ale je potřeba ještě některé nejasnosti doladit.

„Ty se týkají správní budova, budeme chtít znalecké posudky. Podstatné je, že dojde k převzetí provozu koupaliště,“ míní litoměřický starosta. O tom, co zastupitelé odsouhlasili loni v listopadu, se tudíž vůbec nejednalo. „Nebylo to součástí usnesení,“ potvrdil Chlupáč s tím, že město bude všechny kroky směrovat k tomu, aby celá transakce byla ukončena nejpozději 30. června příštího roku.

Václav Sadil: Do 30. června vydržíme

Václav Sadil nebere odložení konečného řešení celé transakce mezi městem a TJ Slavoj tragicky. „Ten půlrok nebo tři čtvrtě roku vydržíme. Od 1. ledna koupaliště Městským sportovním zařízením pronajmeme. A to je v dobrém stavu,“ řekl manažer litoměřické tělovýchovné jednoty.

Její nejvyšší orgán, valná hromada, musí všechny majetkové přesuny také schválit – podobně jako městské zastupitelstvo.