Ukázalo se totiž, že nejvíce si přejí přednášku o zdravém a konsenzuálním sexu (sexu se souhlasem obou zúčastněných) a zajištění bezpečí a osvěty pro LGBT komunitu, tedy pro lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby.

Tyto návrhy získaly nejvyšší podporu na závěr společného diskusního Mladého fóra, které se ve čtvrtek 14. března za účasti téměř šesti desítek zástupců litoměřických základních a středních škol uskutečnilo v sále ZŠ Boženy Němcové.

Nápad uspořádat přednášku o sexu získal bezkonkurenčně nejvyšší počet hlasů, zvítězil se 20 body, druhé místo (LGBT) obdrželo 8 hlasů. Třetí příčku se sedmi body obsadil návrh na zřízení tělocvičny u ZŠ Masarykova.

(mb)

Logoped ve zdravotnictví Štěpánka Mališová.
Logopedka Štěpánka Mališová: Vady řeči někteří berou jako součást své osobnosti