„Litoměřice patří do Ústeckého kraje a naši zastupitelé by měli být solidární s politiky samospráv měst a obcí, kterým hrozí zánik z důvodu avizované možnosti prolomení těžebních limitů," upozornil Petr Panaš.

Po diskusi zastupitelé odsouhlasili text navržený zastupitelem Jaroslavem Růžičkou, v němž poukazují na význam veřejné diskuse k problematice prolomení těžebních limitů v Ústeckém kraji, nicméně měla by být vedena mezi kompetentními orgány, jako je například Parlament ČR, zastupitelstvo Ústeckého kraje apod.

Kromě této záležitosti se mimořádné jednání zabývalo předkupním právem města na pozemek, o jehož bezúplatný převod od státu do svého majetku usiluje nemocnice. Zastupitelé schválili zrušení předkupního práva města, neboť bránilo dokončení procesu převodu. „Jde o pozemek, který bychom v budoucnu rádi využili k rozšíření počtu parkovacích míst," vysvětlil předseda správní rady nemocnice Radek Lončák.

Zastupitelé dále delegovali místostarostu Karla Krejzu na valné hromady společnosti Zahrada Čech a Severočeské vodárenské společnosti po dobu volebního období 2014-2018. Vzali také na vědomí rezignaci Václava Červína na pozici jednatele společnosti Zahrada Čech ke dni 31.12.2014 a na tuto pozici schválili Lukase Wünsche.

Schválená mimořádná rozpočtová opatření pak kromě jiného umožní nákup mikrofonů pro potřeby kongresového sálu hradu.

Eva Břeňová