V případě nemocnice rozhodla o zadání znaleckého posudku na ocenění nemocnice v Litoměřicích a pověřila tím společnost Pražská znalecká kancelář. Představenstvu a dozorčí radě společnosti Nemocnice Litoměřice zadala poskytnout dokumenty, podklady a další informace potřebné pro vypracování znaleckého posudku na ocenění 100 % akcií společnosti.

Rada dále schválila způsob zadání zakázky a složení komisí pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejichž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech. 

Městská nemocnice v Litoměřicích.
Privatizace litoměřické nemocnice? Prý ne. Připravuje se ale prodej akcií