Zostra se vedle opozice pustila do radních na čtvrtečním zastupitelstvu jedna z pracovníků nemocnice. Ti prý chystají petici proti záměru prodeje 100 procent akcií prosazovaného vůdčí ODS od března. Radní už nemocnici nechtějí dotovat z rozpočtu města. Podle oponentů ale soukromník nemusí zachovat plnou zdravotní péči a nikdo nezaručí, že zajistí odpovídající mzdy. Špitál je údajně v dobré kondici, investora nepotřebuje. Zachování nemocnice v majetku města podpořila i většina lidí na středečním veřejném fóru v Hradu.

Po nezdařeném pokusu o pacht nemocnice chtějí nyní radní prodat 100 procent jejích akcií. Plán přiblížila advokátka Marianna Svobodová: „Předpokládá se otevření vícekolové soutěže,“ informovala s tím, že soutěž bude pro silné uchazeče se zkušeností v poskytování zdravotních služeb. Hlavním důrazem pro výběr partnera bude cenová nabídka, ta bude muset činit minimálně cenu stanovenou znaleckým posudkem. K ocenění akcií radní vybrali Pražskou znaleckou kancelář. Partnera vybere zastupitelstvo.

Podle místostarosty a poslance Karla Krejzy (ODS) nejde o politické, ale o ekonomické rozhodnutí. Město musí nemocnici čím dál víc přispívat na mzdy. „Nechci být svědkem toho, že nebudeme moct investovat do oprav škol nebo silnic,“ varoval Krejza. Uvedl, že finance z prodeje akcií dostane město. Ty použije na opravu zchátralých budov nemocnice. „Pokud bychom investovali sto milionů korun, tak nám dalších 10-15 let vydrží,“ míní místostarosta.

Ať si město nemocnici nechá

Záměr kritizuje opozice, ale i veřejnost. Na zastupitelstvu vystoupila poslankyně Monika Jarošová (SPD), která vyzvala k rezignaci vedení města i špitálu. Údajně z pověření některých zaměstnanců, kteří jsou proti prodeji nemocnice, si vzala slovo pracovnice špitálu Alena Rožcová. „Podle nemocničního zpravodaje je zařízení v dobré kondici. Vyzýváme vedení města, ať si nemocnici nechá. Ať dostane šanci nový management, pokud stávající neumí situaci ustát. Nemocnici už dohromady nikdo nedá, pokud se jí město zbaví,“ řekla Rožcová.

Oproti starostovu názoru se podle ní personál obejde bez výrazného dotování mezd ze strany města. Také sarkasticky zmínila, že by tu oželeli mimořádné dvojí odměny před volbami. Jarošová, ale i zaměstnankyně nemocnice se vrátily také k předvolební kampani ODS s tezemi o neprodávání nemocnice. „Volili jsme vás, ale jsme zklamáni,“ řekla Rožcová.

Dál zmínila, že nemocniční odborový předák Martin Bukvář, který je v dozorčí radě nemocnice, sepsal petici proti prodeji. Tu nyní zaměstnanci budou moct podepisovat. „Jsem v petičním výboru a už mi bylo vyhrožováno stejně jako kolegyni,“ řekla Rožcová. Radní ji odkázali na policii, podle Krejzy se toho nemohl dopustit nikdo z vedení nemocnice ani města.

Radní po kriticích chtěli řešení. Rožcová navrhla podíl z rozpočtů obcí okresu, z nichž lidé do litoměřické nemocnice jezdí. To prý ale podle starosty možné není. Jarošová vyjádřila obavu, že nemocnici koupí společnost Penta Hospitals CZ. Upozorňovala na její údajné nezodpovědné hospodaření s nabytými zdravotnickými provozy a zmínila její nedávné odstoupení od pronájmu nemocnice v Sušici údajně kvůli ztrátě.

„Jiní soukromníci jako AGEL a další to budou dělat úplně stejně. Nemocnici do soukroma nechceme. Proto navrhuji jednat s Krajskou zdravotní,“ uvedla poslankyně za Okamurovce. Navrhla prodej špitálu včetně pozemku i budov Krajské zdravotní (KZ), která je prý dobrý hospodář. Podle Krejzy ale hlavně díky 120milionové dotaci z kraje a litoměřická nemocnice je i tak lepší. Převádět špitál automaticky na KZ je podle něj nabádání k trestnému činu a KZ se ostatně může zúčastnit soutěže.

Priorita číslo jedna

Zachování nemocnice v majetku města podpořila většina lidí i na středečním veřejném fóru Desatero priorit Litoměřic. „Priorita číslo jedna, tedy nepřevádět nemocnici soukromému subjektu a zapojit do rozhodování zaměstnance a veřejnost, získala 97 bodů, čímž výrazně převýšila zbylou devítku nápadů,“ rekapitulovala Michaela Bubeníčková z radnice. Teď se k výsledkům můžou lidé vyjádřit přes aplikaci mobilní rozhlas, v infocentru a na jejich názory se budou ptát i tazatelé v ulicích města.

Proti případné anketě o budoucnosti nemocnice, kterou navrhuje opoziční Strana zelených, je Krejza. „Nejsem velkým příznivcem přímé demokracie. V dnešním složitém světě je problém položit otázku dostatečně srozumitelně, aby lidé věděli, o čem rozhodují. Zastupitelská demokracie plodí daleko méně chyb. Tři čtvrtiny lidí by byly proti prodeji nemocnice. Ovšem platit by ji chtěly z veřejných prostředků.“

Pozn. red.: Litoměřický deník stejně jako Penta Hospitals CZ vlastní společnost Penta Investments.

Slovo mluvčí Penta Hospitals CZ Lenky Holé
close Lenka Holá info Zdroj: Deník/Karel Pech zoom_in Penta Hospitals CZ podle mluvčí Lenky Holé o litoměřickou nemocnici zájem má, ale bude záležet na podmínkách, za kterých ji město nabídne. „Obecně mohu říci, že o litoměřickou nemocnici máme zájem, stejně jako další velcí hráči na trhu. O případném podání nabídky se ale rozhodneme až ve chvíli, kdy budou jasné konkrétní podmínky. Na základě toho se rozhodneme, zda nabídku podáme,“ uvedla.

Tvrzení, jež z řad veřejnosti zaznělo na zastupitelstvu, a sice že s nabytými provozy hospodaří Penta nezodpovědně, označila Lenka Holá za nepravdivé. „V každé námi provozované nemocnici se snažíme o zefektivnění a zkvalitnění jejího fungování a poskytování co nejširšího rozsahu péče, které by mělo vždy vycházet z potřeb daného regionu,“ podotkla.

K odstoupení od nájmu sušické nemocnice společnost přistoupila po důkladné analýze, ze které vyplynulo, že tuto malou regionální nemocnici s klesajícím počtem výkonů a dlouhodobým nedostatkem zdravotního personálu nelze provozovat samostatně bez propojení se sítí ostatních nemocnic v regionu. Ty ale většinou provozuje holding vlastněný Plzeňským krajem, který může nabídnout potřebné synergie v oblasti personálu i poskytované péče.

„Celou situaci jsme projednali s vedením města Sušice, které si je problému vědomo. Podepsali jsme společné prohlášení, na základě kterého si město vezme nemocnici zpět a bude jednat o jejím začlenění do skupiny nemocnic Plzeňského kraje, což jí zaručí dlouhodobě udržitelné fungování do budoucna. Tento krok považujeme za projev odpovědného chování,“ dodala Lenka Holá.