V konferenčním sále litoměřického hradu proběhla v pondělí 6. října za účasti hodnotitelů pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj, zástupců ministerstev a Národní sítě Zdravých měst veřejná obhajoba kategorie „B" místní Agendy 21 (MA21) a Zdravého města Litoměřice. Společně s Litoměřicemi obhajují druhou nejvyšší kategorii další dvě města (Kopřivnice, Vsetín), jedna obec (Křižánky) a mikroregion Drahanská vrchovina. Loni jako vůbec první a jediné se umístilo v nejvyšší kategorii „A" město Chrudim.

V první části obhajoby koordinátorka Zdravého města Litoměřice Rita Vlčková prezentovala na systému MA 21 společně s partnery způsob řešení problémů vzešlých z veřejného diskusního fóra. V další části obhajoby vedení radnice v čele se starostou Ladislavem Chlupáčem a vedoucí odborů městského úřadu informovali nejenom o tom, co se v letošním roce podařilo v rámci jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje zlepšit, ale také seznámili přítomné s výzvami, které před nimi na cestě ke zlepšování kvality života stojí. Prezentována byla řada oblastí od územního rozvoje, přes dopravu až k životnímu prostředí apod.

V závěrečné části setkání dostali slovo hodnotitelé, které zajímala například spolupráce města s místními podnikateli, zlepšování veřejné správy a kvality životního prostředí.

Litoměřičtí své zařazení do kategorie „B" obhajují již posedmé. Zda byli úspěšní, se dozvědí na konci listopadu. Kdy se město pokusí uspět v kategorii „A" obdobně jako Chrudim, zatím není zřejmé. „Každopádně máme slušně nakročeno. Pokusit se však o to můžeme až ve chvíli, kdy budeme mít provedený audit všech deseti oblastí udržitelného rozvoje," uvedl politik Zdravého města Litoměřice a zároveň předseda Národní sítě Zdravých měst Petr Hermann.